УГОЛОВНИЙ

карний карний злочинець, Карний кодекс, карна справа

Словник-антисуржик 

УГОЛЬНИК →← УГЛОВИЙ

T: 0.140483796 M: 3 D: 3