ВИЧЕРКНУТИ

викреслити Прошу викреслити перший абзац.

Словник-антисуржик 

T: 0.10793106 M: 1 D: 1