ВИЧЕРКНУТИ

викреслити Прошу викреслити перший абзац.

Словник-антисуржик 

ВИЧЕРКУВАТИ →← ВИСКАЗУВАТИСЯ, ВИСКАЗАТИСЯ, ВИСКАЗУВАННЯ

T: 0.18024921 M: 3 D: 3