ІСПОЛНІТЄЛЬНИЙ

виконавчий, сумлінний

Словник-антисуржик 

ІТАК →← ІСКРЕННЄ

T: 0.117218693 M: 3 D: 3