ІСПОЛНІТЄЛЬНИЙ

виконавчий, сумлінний

Словник-антисуржик 

ІТАК →← ІСКРЕННЄ

T: 0.123748629 M: 3 D: 3