БОЛЬНИЧНИЙ

лікарняний, (в офіційному мовленні) листок непрацездатності

Словник-антисуржик 

БРАТСЬКИЙ ПРИВІТ →← БОЛЬНИЦЯ

T: 0.096801552 M: 3 D: 3