ПОДРУГОМУ

інакше по-іншому Я дивлюся на це інакше. Важко розв’язати цю проблему по-іншому.

Словник-антисуржик 

ПОЖЕЛАТИ →← ПОДРОБНО

T: 0.078002036 M: 3 D: 3